Historie : INTEM spol. s r.o.


Firma INTEM spol. s r.o. vznikla v roce 1991 jako zcela nový subjekt a jejím posláním byla účast na modernizaci jednotné telekomunikační sítě SPT Telecom a prodej koncových telekomunikačních zařízení. V průběhu dalších let došlo k dynamickému rozvoji společnosti. Předmět činnosti byl rozšířen o další obory, rostl obrat společnosti i počet pracovníků. Součastně s růstem společnosti došlo i ke zdokonalování řídící struktury společnosti a jejímu rozdělení do vnitřně samostatných ekonomických jednotek (divizí). V současné době působí firma INTEM na trhu jako dodavatel inteligentních telekomunikačních a slaboproudých systémů, výstavby energetických sítí NN a VN, distributor koncových telekomunikačních zařízení. Kromě dodavatelské činnosti firma poskytuje široké spektrum služeb, jako jsou záruční a pozáruční servis, technická a poradenská činnost, zpracování projektů, studií atd. Cílem a snahou všech našich pracovníků je stálá spolupráce se zákazníkem a pružná reakce na jeho požadavky. Prioritou je však kvalita poskytovaných služeb, které podřizujeme veškeré dění ve společnosti. Mnohaleté zkušenosti našich pracovníků, podložené praxí ze stovek úpěšných realizací, jsou zárukou kvality a profesionálního přístupu při vykonávání všech našich činností.