Pokládky a montáže : NN a VN sítí, včetně staveb na klíč


Business pictureodděleni

Divize 20 - INTEM spol. s r.o se v roce 2006 stala aliančním partnerem spol. E.ON, a převážnou část zakázek realizujeme pro společnost E.ON , od velkých investičních staveb , staveb menšího rozsahu, oprav až po stavby na klíč ( od projektové dokumentace, podmínek a vytýčení dotčených sítí, povolení OÚ, MěÚ,SUS, vyřízení dopravního značení , samotnou realizaci , až po kolaudaci stavby). Menší ale přesto významnou část zakázek realizujeme pro právnické , ale i soukromé subjekty ( překládky sítí NN, překládky telekomunikačních kabelů, veřejné osvětlení ). V současné době jsme jedna z nejlépe hodnocených firem v oblasti energetických staveb.

odděleni