Trafostanice a rozvodny : NN a VN sítí (Montáž, rekonstrukce)


This is an example for an imageodděleni

Divize 20 disponuje pracovníky s oprávněním na projektování, montáže, opravy, údržbu a revize elektrických zařízení do 1000 V i do 35kV, včetně hromosvodů, montážemi a rekonstrukcemi průmyslových instalací , trafostanic a rozvoden NN a VN. Disponujeme oprávněním na kabelové armatury spol. Raychem.


odděleni