Montáže a rekonstrukce : veřejného osvětlení včetně místního rozhlasu


This is an example for an image


This is an example for an imageodděleni


Divize 20 provádí výkopové a zemní práce pro pokládku a rekonstrukce veřejného osvětlení (VO) a místního rozhlasu (MR). Naši pracovníci disponují dlouholetými zkušenostmi s výstavbou a rekonstrukcemi těchto sítí. Jsme schopni stavby VO a MR dodat na klíč, ( od projektové dokumentace, přes vytýčení sítí , zajištění potřebných povolení i žádostí pro nová odběrná místa VO, vlastní realizaci stavby až po revize a konečné předání stavby objednateli ). Při rekonstrukci vzdušného vedení ze strany E.ON, jsme schopni zajistit koordinaci rekonstrukce VO v rámci společných výkopových prací a tím ušetřit celkové náklady . Díky dlouholeté spolupráci se spol. E.ON, jsme po dohodě schopni informovat starosty obcí o případné rekonstrukci vzdušných vedení.


odděleni